Върховният административен съд е приложил всички изисквания на Изборния кодекс по административното дело, образувано по жалба на сдружение "Гражданско движение - БОЕЦ -България обединена с една цел" против кандидатурата на Делян Пеевски за евродепутат от листата на ДПС.

Припомняме, "БОЕЦ" изпратиха жалба срещу решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) да допусне номинацията на Пеевски за евродепутат. От ЦИК отговориха, че жалбата не е основателна, който отговор беше заведен за разглеждане в съда.

Решението на ВАС е окончателно - всички процедури са спазени.

Според "БОЕЦ" Пеевски не отговаря на едно от условията за кандидатиране за евродепутат, а именно, че кандидатът трябва да е "живял най-малко 6 месеца в България или друга страна членка на ЕС".

Според ВАС изискванията на Изборния кодекс са кандидатите за евродепутати да имат постоянен адрес в България и да са живели най-малко 6 месеца в България или в друга страна член на ЕС. Тези обстоятелства били проверени от ЦИК чрез компетентния в случая орган - ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Към административната преписка до делото ЦИК е представила протокол от 22 април 2019 г. на ГРАО, от който се установява, че е извършена проверка на кандидатите, предложени от партия ДПС. При тази проверка е установено, че кандидатите отговарят на изискванията от Изборния кодекс.

Налично било и заявление - декларация, с която лицето е декларирало, че отговаря на изискванията на закона.

По този начин са изпълнени всички законови изисквания за извършване на регистрация, констатира ВАС.

От съда уточняват, че в допълнителните разпоредби на Изборния кодекс е посочено понятието "живял най-малко 6 месеца" - такова лице е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или друга страна членка на ЕС.

В хода на производството магистратите са подложили на проверка само тази клауза.