Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбите срещу конкурса за следователи в Национална следствена служба (НСлС), съобщиха от ВАС. Решението е окончателно.

Решението на прокурорската колегия на ВСС бе обявено с протокол от 18 септември 2019 г. е за повишаване в длъжност и по поредността на класирането на "следовател в Национална следствена служба".

Делото във ВАС бе по жалба на Татяна Борисова, следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура срещу резултатите от класирането. Към него бяха присъединени и още две дела на други двама от кандидатите в конкурса - Капка Милева и Любомир Георгиев. След това едната жалба беше оттеглена и производството по второто присъединено дело - прекратено.

Тричленният състав на ВАС е приел, че разгледани по същество жалбите са неоснователни, защото Прокурорската колегия към ВСС е имала оперативна самостоятелност.

От ВАС уверяват, че попълването на свободните места е резултат от съвкупен анализ на оценката от Прокурорската колегия към ВСС, както и от съответните помощни органи - конкурсна комисия, КАК и Комисия по професионална етика.

Гласуването от ВСС е при спазване на изискването на Закона за съдебната власт. Заинтересованите лица са класирани преди жалбоподателката Татяна Борисова, както и преди другите двама жалбоподатели - Капка Милева и Любомир Георгиев, пишат от ВАС.

Те се позовават и на гласуваното мнозинство "за" повишаване петимата кандидати са гласували с явно гласуване 9 от членовете на Прокурорската колегия на ВСС.

"Поради това и след като в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност ВСС е приел, че петимата кандидати/заинтересовани страни в настоящото производство/ притежават необходимите професионални и нравствени качества за повишаване в длъжност, не може да се направи обоснован извод за нарушение на изискванията за законосъобразност. Решението, с което поради попълване на местата е прекратено гласуването по отношение на останалите кандидати, сред които са и жалбоподателите Борисова, Милева и Георгиев, също е законосъобразно", се казва в решението на ВАС.