Десетки са делата във Върховния административен съд (ВАС) с искания за обявяване на нищожност на разрешения за строежи по Черноморието, издадени на физически и юридически лица.

От Върховния административен съд заявяват, че отговорността за строежите в в Царево се носи от РДНСК - Бургас, която не е осъществила служебен контрол за законосъобразност на разрешенията за строежи на плаж Корал. Конкретно няма такъв контрол на разрешенията, извадени през 2007 г. при положение, че има срок за обявяване на разрешенията за нищожни и той е 14 дни.

ВАС не е органът, който е разрешил строежите на плаж "Корал", се посочва в съобщението на съда, като се обяснява, че органът по контрол е РДНСК и той е длъжен да извършва служебна проверка за съответствията на всички разрешения за строежи спрямо нормативните изисквания, към датата на издаването им. Той обаче не е направил нищо.

РДНСК - Бургас има правомощия да отмени всяко разрешение, ако прецени че то е назаконосъобразно, в сроковете, предвидени в закона - 14 дни от уведомяването му (съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗУТ), обясняват от ВАС.

Изявлението на ВАС е по повод информации от тази сутрин, че екоплажът "Корал" ще бъде презастроен с ваканционен комплекс с разгърната застроена площ (РЗП) от 45 000 квадратни метра. Според информациите това се случва след като Върховният административен съд (ВАС) е допуснал огромното застрояването на първа линия. За случая съобщи първо сайтът "Царево.инфо".

Десет години по-късно, по протест на прокуратурата се иска обявяване на разрешенията за нищожни. За да са налице предпоставки за обявяване на едно разрешение за нищожно обаче, то трябва да страда от изключително тежки пороци, а именно да не е постановено от компетентен орган, както и има драстични нарушения на материалния закон. Такива в случая не са налице, посочват от Върховния съд и цитират: 

"Във Върховният административен съд дело 7287/2018 г. е седмото с такъв предмет и всички са образувани по протести на прокуратурата срещу издадени разрешения за строежи на плаж Корал. При решенията на върховните административни съдии по тях няма противоречива практика."