Ветеринарни инспектори от регионалната служба в Благоевград са съставили актове на две лица за нерегламентиран добив и продажба на месо.

Актовете са съставени по Закона за ветеринарномедицинската дейност на 6 януари 2007 година, съобщиха от земеделското министерство.

В следващите дни инспектори от Регионалната ветеринарномедицинска служба - Благоевград са установили, че Славчо Борисов и Стефан Борисов са преустановили нерегламентираната дейност. От службата информират, че проверките ще продължат и през следващите дни.

През миналата година на същите лица са съставени актове и наказателни постановления за подобни нарушения. Със сигнални писма директорът на РВМС Благоевград на два пъти е уведомявал Районната прокуратура в гр. Петрич, но все още няма намеса по случая.

Цялата преписка по случая е предадена на Върховната касационна прокуратура.