На днешното заседание на прокурорската колегия на ВСС не бе избран нито един от двамата кандидати за шеф на апелативната спецпрокуратура.

Първоначално кандидатите бяха трима - Пламен Евгениев, Росен Радев и Николай Найденов. Найденов, прокурор във Върховна касационна прокуратура, се отказа от надпреварата в последния момент.

На гласуването днес Евгениев получи три гласа, а Радев не беше подкрепен от никого.

Ще бъде открита нова процедура.

Освен това прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител на Специализираната прокуратура.

Припомняме, на 13 май председателят на Специализираната прокуратура Димитър Франтишек Петров подаде оставка, която бе приета единодушно от прокурорската колегия на ВСС. Временно на този пост е Ангел Илиев.

Предложенията за назначаване на административни ръководители се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в "Държавен вестник". Решението се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.