Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отмени свое решение, с което временно отстрани от длъжност Надежда Тодорова Куюмджиева - следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура, съобщават на сайта на ВСС.

Решението е да се изпрати препис от искането на Главния прокурор до СГП, както и да се даде възможността на следовател Куюмджиева да бъде изслушана или да даде писмено становище.

На основание чл. 230, ал. 3 от ЗСВ, колегията е насрочила разглеждането на искането за временно отстраняване от длъжност на следовател Куюмджиева, за заседанието на Прокурорската колегия за 17.06.2020 г.