Бизнесмен от Ямбол посегнал на общински служители. От Община Ямбол сезираха Районна прокуратура Ямбол и местната полиция за неправомерни действия и агресивно поведение на местния бизнесмен Валентин Ревански срещу служители на общината.

Случаят е публикуван на сайта на община Ямбол днес. Инцидентът е от 16 януари следобед. Той се развива при действия по изпълнение на влязла в сила заповед за премахване на незаконен строеж. 

Двама общински служители и двама полицаи са на проверка в района на фирма "Сакарела" ООД. При проверката работник на фирмата уведомява един от общинските служители, че собственикът Валентин Ревански желае да говори с него по телефона. По време на разговора Ревански заплашна представителя на общината с думите: "Слушай, започва да ми писва от тебе, изчезни веднага от там, да не дойда да те разпилея".

По този начин към длъжностното лице, при изпълнение на службата му, е отправена закана с предизвикване на неблагоприятни последици против неговата личност, пише на сайта на община Ямбол.

За да не предизвикват напрежение, общинските служители напускат офиса на фирмата. При излизането им от сградата, с висока скорост се приближава бял джип, който спира рязко до тях. От возилото слиза Ревански, хваща ревера на служителя и го изблъсква с думите "Ще те разпилея, ей!".

Полицаите се намесили, за да предотвратят нарастване на напрежението.

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), при изпълнение на контрол по строителството, служителите имат право на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване, както и да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

С оглед на това в случая действията на атакуваното длъжностно лице са изцяло законосъобразни и препятстването на изпълнението им е незаконно и недопустимо, уточняват от общината.

Още преди година и половина към фирма "Сакарела" ООД на същия бизнесмен са установени редица незаконни строежи. От община Ямбол има издадени заповеди за премахване. Въпреки обжалването, повечето от тези заповеди са потвърдени от Върховния административен съд още миналата година и подлежат на незабавно изпълнение. Вместо това, Ревански използва всевъзможни административни и юридически спънки, за да отложи премахването на незаконните си строежи, стигайки и до настоящия скандален случай.

От община Ямбол благодарят на служителите си за професионалното им отношение и поведение при възникналата ситуация. "Апелираме компетентните институции да извършат задълбочена проверка, като при констатиране на нарушения се потърси съответната наказателна и административна отговорност с цел гарантиране спазването на закона", се казва в съобщението.

Припомняме, Валентин Ревански бе президент на баскетболния отбор "Тунджа". След мач с баскетболния отбор на Ботевград Балкан преди години той коментира: "Ако съм знаел, че може да бъде допускана толкова твърда игра нямаше да дойдем с баскетболен отбор.".