Съдия Владимира Янева е нарушила процесуалните срокове по едно от делата за злоупотреби в общинското дружество "Софийски имоти". Това показва проверката на Инспектората към ВСС, информира БНР.

Инспекторите не са се занимавали с проблема защо Янева не е направила отвод по делото, въпреки че като пълномощник на баща си е закупила от дружеството два имота на преференциални цени, а само със сроковете - по произнасянето по обвинителния акт, изпращането на призовките на страните по делото и насрочването на делото - по указание на Софийския апелативен съд.

Навсякъде от Инспектората са констатирали неспазване на законовите срокове.

Преди дни Сметната палата съобщи, че не е констатирала несъответствия в имуществените декларации, подавани от новата шефка на СГС през годините 2007, 2009 и 2010 г.
Проверката, извършена през 2008 г. обаче е завършила със следното заключение за несъответствие. Това се казва в отговора на палата на писмо от Висшия съдебен съвет, искащо проверка на декларациите на Янева.