Върховният административен съд окончателно задължи НЗОК да плаща лечението на сколиоза. Магистратите отхвърлиха жалбата на управителя на Здравната каса срещу решение от 2015 г. на Комисията за защита от дискриминация, според което пациентите сък сколиоза са дискриминирани.

В него Комисията за защита от дискриминация е постановила, че НЗОК е нарушила Закона за защита от дискриминация, тъй като не е осигурила пълно или частично заплащане на имплантируеми медицински изделия за лечението на пациенти със заболяването.

От Комисията са отправили препоръка към министъра на здравеопазването и на управителя на НЗОК да предприемат необходимите мерки за премахване на фактическата дискриминация, като бъдат заплатени необходимите за лечението медицински изделия.

Върховният административен съд потвърди решението на Софийския административен съд, което потвърждава решението на КЗД, и окончателно задължи НЗОК да плаща за лечението и имплантите на пациенти със сколиоза.