Над 25 000 литра енергийни продукти, движещи се в нарушение на ЗАДС, задържаха митнически служители в района на "Дунав мост 2". 

На 29 октомври на ГКПП Дунав Мост 2 пристига товарен автомобил превозващ групажна стока от Италия за България. Една от стоките е 3280 литра енергиен продукт - масло с код по КН 2710 19 29, което е акцизна стока по смисъла на ЗАДС. Установено е, че фирмата получател в България не е изпълнила задължението да уведоми компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, преди изпращането на акцизните стоки от изпращача.

Липсата на такова уведомление приравнява случая към движението на акцизни стоки без заплатен или обезпечен акциз. Стоката е задържана в Митническо бюро - Видин. Работата по случая продължава.

Дни по-рано, на 27 октомври на ГКПП Дунав Мост 2 при аналогични обстоятелства е спряна полска автоцистерна, превозваща по документи 22 020 кг. енергиен продукт с код по КН 3824 99 92, използван в химическата промишленост. Пратката се е движела от Германия за България.

В първия случая стоката, а във втория случай и автоцистерната са задържани в Митническо бюро - Видин. Взети са контролни проби за лабораторен анализ. Работата по двата случая продължава.