Около 11 и 30 часа, при съвместна операция на Районна прокуратура - Благоевград и отдел "Вътрешна сигурност" към МВР - София, е бил задържан полицейски инспектор П. Китанов. Това е станало в кабинета на Началника на 02 РПУ - Благоевград. Поводът за задържането му са действия, извършени от него в качеството на длъжностно лице.

На 16 май в Благоевград, в кръга на службата си, Китанов съставил докладна записка по преписка на ОД МВР - Благоевград, в който удостоверил фалшиви обстоятелства. В нея било посочено, че лицето М. К. не се намира на територията на България, а живее и работи в Гърция. Целта била този документ да бъде използван като доказателство за тези обстоятелства пред органа по приходите.

Няколко дни по-рано на 9 май, в областната дирекция на МВР е постъпило искане от органа по приходите за оказване на съдействие за извършване на ревизия на данъчно-задължено лице "Д.П.И-Е." ООД, представлявано от М.К. Със съставянето на въпросния документ с невярно съдържание се целяло прекратяването на преписката и проверката, поискана съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

На 7 ноември в Благоевград, П. Китанов, отново в качеството му на длъжностно лице, спомогнал лицето А.Г. да остане ненаказано. С действията си, за които не се споразумял с А.Г., полицейският инспектор целял да бъде осуетено наказателно преследване срещу него. Същият бил извършил няколко престъпления - противозаконно унищожаване на чужда вещ, причиняване на телесна повреда, закана с убийство, непристойни действия.

Към настоящия момент се провеждат разпити на всички полицейски служители, които са работили по различни случаи съвместно с П. Китанов.

Предстоят разпити на граждани, засегнати от работата на задържания полицейски инспектор. В рамките на 24 часа предстои той да бъде привлечен в качеството му на обвиняем и да му бъдат повдигнати обвинения за извършени престъпления.