Заради епидемията от хепатит община Пловдив въвежда по-строг контрол за участието на социално слабите от Столипиново в почистването на квартала, информира БНР.


Кметът Иван Чомаков е издал заповед, която задължава служителите на районната администрация да признават задължителните 5 дни обществено полезен труд, само ако на място са проверили, че получаващите социални помощи са изпълнили поставените им задачи.


В заповедта на кмета Чомаков е посочено, че всеки ден социално слабите в Столипиново ще бъдат разпределяни в групи по 20 души за почистването на най-замърсените райони. Кметът подчерта, че предстои среща с районния център по здравеопазване, за да се обсъди как да бъде упражняван контрол и в издаването на болнични листове, защото са много случаите на злоупотреби от страна на получаващите социално подпомагане.


Подготвя се и запитване от Министерството на труда и социалната политика защо в пловдивския квартал Столипиново има облекчен режим за отнемане на помощите при заминаване в чужбина само на едно лице, при условие, че навсякъде в страната санкциите са за всички социално слаби в едно семейство.


2446 души от Столипиново е трябвало да положат през август задължителните 5 дни обществено полезен труд. 35 от тях са отказали да направят това.