"Без авторско право няма култура, без култура няма държава", обявиха от "Музикаутор".

От компанията заявиха, че спират музиката на БНР поради неизплащане на договорените възнаграждения за над 2 млн. лв на български и чужди автори.

Брифингът събра на обсъждане по въпроса за авторското право Цеца Ефтимова, изпълнителен директор на "Музикаутор" и изпълнителите Вили Казасян, Кирил Маричков, Михаил Белчев, Тончо Русев, Хайгашод Агасян, Румен Бояджиев.

"Уведомили сме министъра на културата Стефан Данаилов, че от вторник БНР няма право да пуска българска и чужда музика, която компанията управлява", обяви Цеца Евтимова.
 "Музикаутор" обаче по закон не можела да налагат санкцията, това се извършвало от други органи.

Преди срещата директорката на БНР Поля Станчева се оплака, че няма да може да плати достатъчно на "Музикаутор", тъй като отпуснатите пари за годината са едва 37 млн. лв.

269 хил. лв., или 0.8% от бюджета за 2006 г. са заделили от националното радио за плащането на авторски права.
Те изчислявали сумата без капиталовите разходи, а от "Музикаутор" са ги включили. Радиото тези дни е изпратило писмо на музикалната компания, че приема условията й.

"В понеделник вече ще бъдем готови с договора от наша страна", добави Евтимова. Останалото зависи от БНР". В споразумението е записано, че националното радио ще има договореност с музикалната компания до края на март.

"Навсякъде в ЕС авторските били 2%, не можем да продължаваме с тези 0.8%", каза Евтимова.
"Тези 0.8% са само от бюджета на радиото, но не и от постъпленията от реклама - допълни Кирил Маричков. Навсякъде се взима 1% и от рекламата".

Запитан какви суми по авторски права са взели "Щурците" през последните години, Маричков отвърна: "Срам ме е да ви кажа, но 20 пъти по-малко от група в Унгария за същото време".