Куршум джамия да се превърне в паметник на културата с национално значение. Това настоя ръководителят на археологическите разкопки от първия етап на проучванията проф. Маргарита Ваклинова.

Припомняме, археологическото проучване и реставрацията бяха замразени повече от две години, тъй като Главно мюфтийство и община Карлово водеха съдебен спор за собствеността върху Куршум джамия. Жители на Карлово и патриоти не веднъж излизаха на демонстрации в защита на собствеността.

В края на април месец тази година Върховният касационен съд присъди храма на община Карлово.

Според кмета на Карлово Емил Кабаиванов в града се живее спокойно и има толерантност, която е още от времето на Възраждането.

„Опитът да бъде създадено чувството за напрежение се провали, защото бяха докарани два автобуса с хора", подчерта градоначалникът.

Целта на общината е от паметник с местно значение Куршум джамия да стане паметник с национално значение. След това да кандидатстват по европейски проекти, за да реставрират джамията и да я превърнат в музей.

Сградата е построена през 15 век и е много елегантна и красива, изтъкна проф. Ваклинова. Тя е сравнително малка - 100 кв. м, така че археолозите правят извод, че очевидно е строена за малка общност от хора.

В сегашния си вид джамията е била обект на няколко консервационни акции и много отдавна има интерес да бъде използвана като музейна сграда, в чиято предна част ще бъдат изложени култови ислямски, еврейски, християнски паметници.

Сградата е имала чудесна живопис, но с времето е запазена само частично.

По време на първия етап от проучването са били направени контролни сондажи - два от външната страна и един в интериора. Археолозите достигнали до останки от съоръжения от камъни.

Проф. Ваклинова изтъкна, че в целия район е налице активна тракийска култура. Историята обаче е най-точно изразена във вътрешността на мястото, смятат археолозите.

Ръководителят на проучването напомни, че никакви инвестиционни намерения не могат да бъдат реализирани, ако на такъв регион не бъде направено археологическо проучване. Благодарение на Общинския съвет в Карлово били гласувани средствата за проучванията тази година.

Комисия към Министерството на културата е препоръчала спасителното проучване да продължи във вътрешността на сградата до пълно разкриване на археологическите структури.