Днес в Националния исторически музей (НИМ) председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) Владимир Писанчев, директорът на НИМ проф. д-р Божидар Димитров, заместник-председателят на ДАНС Ваня Стефанова и заместник-министърът на културата Виктор Стоянов представиха пред медии 593 ценни монети от различни епохи, спасени от незаконен трафик и върнати на държавата, съобщиха от ДАНС.

Артефактите са заловени при съвместна операция на ДАНС и звеното за борба с трафика на културни ценности към корпуса на карабинерите на Италия и са предадени на НИМ.

Директорът на НИМ проф. Божидар Димитров определи колекцията като особено ценна и интересна, тъй като всички представени монети са от най-високо качество и  много добре запазени.

Председателят на ДАНС Владимир Писанчев подчерта, че борбата с трафика на български културно-исторически ценности е един от приоритетите в работата на Агенцията, доказателство за което е, че в резултат на работата на специализираното звено в ДАНС, от 2013 г. до настоящия момент от САЩ и Италия на българската държава са върнати над 5000 броя изключително ценни антики, които са били предмет на незаконен трафик.

Писанчев изтъкна, че добрите резултати са плод на изграденото сътрудничество между институциите у нас, както и на съвместната работа с партньорски служби.