Червеният бележник на Никола Вапцаров дебютора пред публика за пръв път на 23 юли в софийския музей на ул. "А. Кънчев" 37.

В бележника са оригиналите на "Не, сега не е за поезия...", "Пролет" ("Отвънка ухае на люляк") и "Война".

Ще бъде експонирано и словото на писателя Светослав Минков, благодарение на чиято защита поетът е напълно оправдан в първия съдебен процес, на който е подложен заради участието си в Соболевата акция в края на 1940 г. Същият ден, 5 юли 1941 г., когато Св. Минков прави достойния си колегиален и граждански акт, в Годеч, където Вапцаров е интерниран,  той пише знаменателната си, пророческа за собствената му съдба поетическа творба "Не, сега не е за поезия...". В нея великият българин провижда как мастилото се превръща в кръв...

След камерната изложба, разположена върху масичката от квартирата в Годеч, ще се състои литературно четене с участието на актьора Янко Лозанов и значими съвременни поети като Георги Константинов, Екатерина Йосифова, Иван Цанев, Бойко Ламбовски, Ивайло Диманов, Атанас Капралов, Борислав Владиков, Анжела Димчева, Елена Алекова, Георги Киров.

На следващия ден, 24 юли, в читалището на гр. Годеч, носещо името на Никола Вапцаров, ще бъде представена новата книга и филм на Мая Вапцарова, а Катя Зографова ще говори за тримесечното интерниране и духовния живот на Огняроинтелигента в Годеч. С това събитие се възражда традиционното отбелязване на 23 юли в планинския град, където Вапцаров създава една от най-драматичните творби в своята поезия.