В елитния столичен ресторант „Континентал плаза" в НДК бяха представени първите два тома на уникалната „Дипломатическа енциклопедия", която няма аналог в света.

Енциклопедията излиза със запазения знак на Университетско издателство „Паисий Хилендарски", Пловдив. Авторският колектив е в състав проф. Александър Янков, проф. Андрей Пантев, д-р Валентин Златев, д-р Румен Ралчев, д-р Кръстю Гергинов и д-р Димитър Романов, под главната редакция на Любен Гоцев, като премиерата събра стотици гости.

Първият том на Енциклопедията „Право" съдържа термините от цялото международно публично право, събрани за първи път у нас на едно място, както и основните понятия от държавно, конституционно и административно право. В него се дават обяснения с примери на понятия като бунт, преврат, въстание, революция. Посочено е, също така, съдържанието на времевите мерки, като ера, епоха, период и т.н.

Вторият том „Протокол и теория на международните отношения" е посветен на теорията и историята на международните отношения и формулите за вземане на външнополитически решения. Национална доктрина, национална сигурност, национален идеал, начини на вземане на външнополитически решения, на планиране и прогнозиране - това са само част от хилядите статии.

Томът съдържа кодовете на държавния протокол: правилата за поведение в обществото, държавният и дипломатическият протокол, правилните форми на обръщение, техниката на международната учтивост, които включват десетки норми - от оформянето на визитна картичка и покана до кореспонденцията у нас и в чужбина, използването на езиците, етикета и морала, които определят поведението и създават закони.

В настоящия „Втори том" на Енциклопедията наред с въпросите какво мислят за международните отношения по света и от какво се състоят тези международни отношения има още и в какво вярват из близки и далечни земи.

Томовете са полезни за всеки, който в личен план или служебно се занимава с международни отношения и са неделима част от комплекса знания, необходими не само на бизнесмени, дипломати, политици и държавници, но и от всички възпитани хора.

В държавите, които оцеляват, националният интерес стои над всичко. Умението да се получава и ползва точно определен вид информация лежи в основата на дипломацията и разузнаването.