Премиерът Сергей Станишев връчи държавната награда "Паисий Хилендарски" на обичания български режисьор Рангел Вълчанов.

Министър-председателят заяви, че смята тази награда за смислена и важна за цялото общество, защото тя показва отношението на държавата и обществото към хората на духа, изкуството и културата.

Тази година са били номинирани над 50 творци и това прави наградата много стойностна като съдържание, добави премиерът.

Той отбеляза, че творчеството на Рангел Вълчанов е познато на всеки българин, още от първите му години като режисьор и сценарист.

„Произведенията му отразяват народопсихологията ни, а животът му е търсене на правдата и на отговори на извечните въпроси - за смисъла на живота, за доброто и злото, за човещината."

Рангел Вълчанов пък оцени като скромни усилията си за запазване на огъня и изрази надежда, че всички ще продължат да правят опити, за да заслужат тази награда вътре в себе си.

Наградата е учредена през 2000 г. и се връчва за стимулиране на български творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции.

Нейни носители са проф. Вера Мутафчиева, проф. Светлин Русев, проф. Стефан Данаилов, Йордан Радичков, проф. Христо Христов, арх. Богдан Томалевски и Валери Петров.