Тази книга е карта и план за бягство, с чиято помощ човек може да се освободи от хипнотичната представа за света, от отъпкания коловоз на масовата съдба.

Коренът, изначалната причина за всички проблеми на света е черната дупка в сърцето на Човека. Именно от нея, като от кутията на Пандора, извира всичкото зло на планетата.

Човечеството мисли и чувства негативно. Най-ужасните заболявания на света не са рак или СПИН и истинската му напаст не е замърсяването, престъпността, войните или ендемичната бедност, обхванала огромни региони на планетата, а безмерната бездна на отрицателните емоции и противоречивото мислене на Човека.

Човешките разрушителни мисли и чувства моделират света такъв, какъвто го познаваме. За да променим съдбата си, е нужно отново да обединим раздробената си психика, да променим системата си от убеждения и вярвания. Човек трябва да загърби остарелите ментални схеми, предразсъдъците и суеверията, да изкорени издълбоко тиранията на негативното въображение от себе си, деградиралото си преобърнато мечтаене, което непрестанно бълва кошмари и антиутопия.