Археологически обект в района на доспатското село Барутин стои изоставен и обрасъл с 15-годишни дървета, съобщи археологът Никола Дамянов, извършвал разкопките там и открил единствени по рода си находки, цитиран от БНТ.

Според него обектът трябва да се възстанови и консервира, но за това няма средства. Министерството на културата трябва да се намеси, защото обектът Долна Бартина има не само национално, но и общоевропейско значение, твърди Дамянов.

Сред жителите на село Барутин местността е известна с името Църквата. През 1985 година Никола Дамянов започва разкопки в района и разкрива единствената в Родопите старохристиянска гробница, датирана от края на 4 век. Гробницата е разположена зад трикорабна базилика, чиито основи още личат. Цялата местност се оказва християнски некропол.

В края на 4 век е дошъл епископ Никита от Ремисиана и по сведенията от неговото житие се знае, че той покръстил дивите и коварни тракийски племена беси. Моите археологически проучвания с археологически обект и артефакти доказаха правотата на неговото житие, каза археологът Никола Дамянов.

Разкопките доказват и друга теза - че в района християнството се изповядва, макар и скрито, чак до началото на 17-и век. Това се потвърждава от погребенията, характеризиращи се с типична християнска обредност. А в един от гробовете е открит, така наречения харонов обол. Това е древен обичай, при който в устата на мъртвия се поставя монета, за да му послужи в отвъдното.

В 56-ото поредно погребение открих едно погребение на индивид от женски пол, между 30 и 35 години с една прекрасно запазена монета от времето, представете си, на Сюлейман Великолепни, първата половина на 16-и век, поясни Дамянов.

Голяма част от находките сега са в експозицията на историческия музей в Смолян. Самият обект, наречен Долна Бартина, обаче е занемарен и има нужда от спешна консервация.