От тази есен започва национална кампания за реставрация и съхранение на уникалния археологически обект Севтополис, по идея на Национално обединение „Съхрани българското".

Целтае връщането на първия и най-добре запазен у нас град  на траките в съкровищницата на световното културно наследство, съобщават от "Съхрани българското".

В момента Севтополис се намира на дъното на язовир „Копринка" до Казанлък. За първи път градът на тракийския владетел Севт ІІІ е проучен  през 50-те години на миналия век при изграждането на „Копринка".

Макар да е под язовира градът е отлично съхранен. В него се съдържат  редица ценни данни и находки на траките със световно културно и историческо значение.