Повече от два милиона мюсюлмански поклонници днес се отправят на традиционното поклонение и ритуалите на големия хаджа.

От рано сутринта мюсюлманите, облечени в ритуалните бели дрехи - икрами, ще се съберат в свещения град Мека и ще обиколят седем пъти свещения камък Кааба.
Там съгласно учението на пророка Мохамед те ще извършат първия ритуал на обреда - даряването на вода.

Този обред се предшества от т.нар. обреди на малкия хаджа, съощбават световните агенции.


Събралите се от целия свята мюсюлмански поклонници участват и в редица други ритуали през тези дни. Те пресъздават ритуали от живота патриарх Ибрахим и неговата съпруга Хагар. Техният син Исмаил става родоначалник на арбския народ и е един от мюсюлманските пророци.

Ритуалите около почитането на патриарха Ибрахим не са свързани с определена дата, както останалите ритуали от обредния цикъл на големия хаджа.