82 % от пълнолетните граждани на САЩ вярват в Бог.

Това сочат резултатите от социологическо проучване, публикувано във в. "The Financial".

Изданието отбелязва, че аналогични резултати е имало през 2005 г. и 2007 г.

Освен това, 76% от американците вярват в чудеса, 75 % - в рая, 73 % - в това, че Исус е син божи, 72 % - в ангелите, 71 % - в живота след смъртта и 70 % - във възкресението на Христос.

61% от анкетираните са заявили, че вярват в ада, а 60% - в дявола.

В теорията на Дарвин вярват 45 % от запитаните, в НЛО - 32%, в астрологията - 26%, а в прераждането - 20%.