С влизането ни в ЕС азбуката ни да се нарича "българска азбука" - това предлага български учен, изследовател на езика ни, информира БНТ. Според доц. Трендафил Кръстанов, има исторически доказателства, с които може да бъде подкрепено това искане.

"Убеждават папа Адриан ІІ да признае славянската литургия и славянската азбука предимно с оглед на българите. Това е мнение на един немски историк Ватенбах от 1886 година", пояснява доц. Кръстанов.

Основният довод да наричаме азбуката си българска, Трендафилов открива в латински ръкопис от ХІ век.

„В Парижката национална библиотека се намира препис на глаголицата и отгоре е изписано "Абеценариум булгарикум", което означава българска азбука. Като свещена азбука глаголицата е изписана също в синайски ръкопис пак заедно с латиницата и гръцката. Тази азбука преписана, като българска е публикувана в 1799 г. в една пантография от Фрай, освен това тя е публикувана в знаменитата книга на Юри Венелин "Нинешние болгари" 1829 година", обяснява доц. Трендафил Кръстанов.

Според тези факти, цели 1000 годинии на Изток и на Запад азбуката ни е наричана българска, изтъква филологът.

Като изследовател на книжовността ни, Трендафил Кръстанов е специализирал във Ватиканската библиотека, където е имал възможност да изследва оригинални документи.

Проучванията му и събраните факти му дават основание да се обърне към учените, обществениците и политиците да се обединят около идеята с присъединяването ни към еропейското семейство буквите ни да бъдат наричани български.

Според Кръстанов причината досега това да не се направи, са политически табута, незнание или просто неглижиране на фактите.