Учени са установили, че когато стане въпрос за политици хората подсъзнателно ги мразят, негативните мнения имат по-голяма тежест от позитивните.

Фраза като „аз мразя Обама" е вероятно да бъде с много по-силно влияние, отколкото позитивната гледна точка „аз харесвам Ромни", показва изследване на Нюйорския обединен колеж, публикувано в британското научно издание "Списание за социална психология".

Веднъж щом имаме отрицателно мнение по-голям е шансът да се вкорени. Това е в пряк контраст с положителните мисли.

Това явление може да обясни защо политиците могат да имат „срок на годност" и защо, когато те не са от полза не могат да се върнат отново.

Доктор Джордж Байзър от Нюйорския обединен колеж и негови колеги представиха на участниците в проучването информация за двама измислени политически кандидати - единият е либерал, а другият консерватор.

След като прочетоха информация за двамата кандидати, някои участници бяха запитани дали „подкрепят" или „не подкрепят" кандидатът на либералите и други бяха запитани дали „подкрепят" или „не подкрепят" консерватора.

Изследователите установили, че участниците са изразили отрицателни становища по-твърдо и с по-голяма убеденост за техните нагласи, отколкото участниците, които бяха помолени да оформят своите становища положително.

Второ проучване показва, че тези, които са негативно настроени към политиците са по-убедени от тези, които ги подкрепят, но само когато на участниците им се даде възможността да мислят внимателно за кандидатите.

Нашето изследване показа, че негативното мнение за тях е с по-силно отношение, отколкото позитивното, изтъкна доктор Байзър.

"Най-интересният момент от последното ни изследване е, че този ефект е силен, когато хората обработват посланията на по-дълбоко ниво, когато те са били мотивирани и са били в състояние да мислят по въпроса. Но когато хора не са мотивирани и способни, ефектът изчезва", добави той.