Археолози откриха монети от "касата" на управителя на крепостта на Приморско, съобщиха от НИМ. Фармакида (Градът на лечителя в превод от гръцки) е античното име на Приморско. Укрепеното с яка крепостна стена антично селище бе открито от експедицията на НИМ, ръководена от зам.-директора доц. Иван Христов,  в началото на лятото.

"Преди два дни, разкопавайки централната кула на крепостта археолозите започнаха да вадят монети от края на ІІ в. пр.н.е. - началото на І в. пр.н.е. Това са бронзови и сребърни монети на Аполония Понтика и монети на Александър Македонски, сечени след смъртта му, поради голямото търсене.

За сега са открити 20 монети, но очевидно броя им ще стане много по-голям след като кулата бъде разкопана изцяло в следващите дни. Това е очевидно „касата" на управителя на крепостта, която при превземането й е останала в обхванатата от пламъци кула, за радост на археолозите", гласи съобщение на НИМ.

По мнението на учените, това монетно съкровище бележи и края на живота на крепостта. За разлика от други подобни крепости тук той не е възобновен в следващите исторически епохи.

Датировката на монетното съкровище показва, че това е станало при похода на римския пълководец Марк Лукул в 72 г. пр.н.е. срещу понтийския цар Митридат VІ. Градовете и траките по южното ни Черноморие са били съюзници на Митридат.

Той им изпратил на помощ пълководеца Епитинханон с войска. Но легионите на Марк Лукул разбили и понтийците и войските на Аполония и траките. Аполония била изравнена със земята. Очевидно със случая с Фармакида същото е сполетяло и тракийските градчета в околностите й.