Край Благоевград проучват селище на първите скотовъдци и земеделци в Европа, възникнало преди 8 хилядолетия. Разкопките се извършват в района на село Мурсалево, община Кочериново, по трасето на ЛОТ-2 на магистрала „Струма".

За селището има данни още от 20-те години на миналия век, когато е строена жп линията Дупница-Горна Джумая (сега Благоевград)", обясни проф. д-р на историческите науки Васил Николов, цитиран от БГНЕС. Николов е от Националния археологически институт и музей към БАН.

Но обекта от 15-на декара се работи от края на месец март. Разкопките се извършват от наети безработни между река Струма и жп линията. Местността, откъдето ще мине трасето на магистрала „Струма", се нарича Деве боаз.

Селището е съществувало от началото на VI-то хилядолетие преди Христа или по времето на ранния неолит или новокаменната епоха. Това е периодът, когато земеделците, идващи от Мала Азия и движещи се към Балканите и Европа, са опитомили животните и обработвали земеделски култури.

Геофизичното изследване показва наличието на една главна улица, покрай която по пресечки са разположени 35-40 къщи. Всички те на по-късен етап са били опожарени. Днес на мястото им личат червени квадратни петна. Къщите са строени от дърво и мазани с глина.

Проф. Николов обясни, че в земята през метър са забивани колове с дебелина 10-12 см. Те са били съединявани с плет. От двете му страни земеделците измазвали с глина с дебелина от 20-ина см. При опожаряването на селището глината се е изпекла.

Таванът на жилищата също бил правен от дърво и се измазвал с глина. Покривът бил от слама или тръстика. Николов посочи, че във всяко жилище са откривани пещи и дървени лежанки. В тях имало още камъни за мелене на житото и съдове за съхраняването му. Досега в разкопките е открита много керамика.

Проф. Васил Николов показа на журналистите едно такова парче от рисуван керамичен съд, изкопан току-що и на „възраст" от около 7500 години.

На много по-късен етап, 5 век преди новата ера, върху останките от селището, траките са извършвали своите обреди. В района на разкопките са открити 20-на такива обредни ями. В тях са поставяни предмети, храна или принасяни в жертва животни. В яма на северозападния край на разкопките е открит скелет на принесено в жертва цяло теле. До поставената надолу глава, за да изтече кръвта, е открито острие на нож.

Според тезата на проф. Николов, в началото на VI-то хилядолетие идващите от Мала Азия земеделци са използвали за разселването си на Балканите и земите на днешна Европа т. нар. „струмски" път. При миграцията си те са ползвали едно средиземноморско течение, което транспортирало сал от района на Анталия до устието на Струма или Места за около 40 дни.