Археологически екип, ръководен от професор Васил Николов, откри некропол със запазени скелети датиращи от 4300 години преди Христа при разкопки в археологическия комплекс Провадия-Солницата.

Екипът работи почти два месеца на обекта, а според проф. Николов от Национален археологически институт и музей на БАН Провадия-Солницата е най-ранният праисторически град в Европа и неговото възникване като комплекс и като градски център се датира някъде около 4700 г. пр. Хр.

Това е най-старият в Европа солодобивен център от VI и V хилядолетие пр. Хр. Началото му е около 5500 години преди Христа показват радиовъглеродните дати.

По думите на учения производството на сол е това, което е създало този комплекс и го прави толкова силен.

Селището възниква в средата на VI хилядолетие пр. Хр. с производството на сол вътре в селището. По-късно производството е изнесено извън него, а селището е застроено предимно с двуетажни къщи и е оградено с каменна стена.

Три стени през вековете са строени за защита на града. Първите две, строени някъде около 4700-4500 г. пр. Хр, с дебелина между 2 и 2,4 метра, са и най-ранните укрепителни системи в Европа.