През 2019 г. годишните емисии на парникови газове в Китай за първи път са надвишили емисиите на всички развити страни, взети заедно. Това става ясно от ново проучване, цитирано от ДПА.

В сравнение със страните от Европейския съюз, САЩ и останалите членове на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), изследването на американския мозъчен тръст Rhodium Group изчислява, че само Китай е допринесъл с 27% от глобалните емисии на CO2 еквиваленти (CO2e) за 2019 г.

CO2 еквиваленти са мерна единица, използвана за стандартизиране на въздействието върху климата на различни парникови газове.

Глобалният икономически отговор на климатичните промени: какъв е планът?

Глобалният икономически отговор на климатичните промени: какъв е планът?

Борбата с климатичните промени ще бъде от полза за икономическия растеж в световен мащаб

Проучването уточнява, че глобалните емисии са достигнали 52 гигатона CO2 еквивалент през 2019 г., което е 11,4% увеличение през последното десетилетие.

27-процентният дял на Китай в глобалните емисии е далеч по-голям от този на САЩ, които заемат второ място с 11 процента.

Според изчисленията Индия за първи път се е изкачила на трето място с 6,6% от глобалните емисии на CO2 еквиваленти (CO2e).

Изследването също така показва, че емисиите в Китай са се утроили от 1990 г. Те са се увеличили с 25 процента през последното десетилетие.

Но заради голямото си население емисиите на глава от населението в Китай остават значително по-ниски от тези в развития свят.

Проучването на Rhodium показва, че през 2019 г. емисиите на глава от населението на Китай са достигнали 10,1 тона, малко под средните нива от 10,5 тона на глава от населението в ОИСР през 2019 г.

САЩ и Китай се ангажираха да действат единно в борбата с климатичната криза

САЩ и Китай се ангажираха да действат единно в борбата с климатичната криза

Декларацията е приета преди виртуална среща на върха

Това все още e значително по-ниско от САЩ, които имат най-високите емисии на глава от населението в света - 17,6 тона на глава от населението.

"Въпреки че окончателните глобални данни за 2020 г. все още не са налични, очакваме през 2020 г. емисиите на глава от населението на Китай да надхвърлят средните стойности за ОИСР, тъй като нетните емисии на парникови газове в Китай са нараснали с около 1,7%, докато емисиите от почти всички други страни рязко са намалели заради COVID-19 пандемията", пишат авторите.

Изследването също така отбелязва, че "историята на Китай като основен замърсител е сравнително кратка в сравнение с развитите страни, много от които замърсяват от повече от век".

CO2 замърсяването се възстановява бързо, климатичните цели застрашени

CO2 замърсяването се възстановява бързо, климатичните цели застрашени

Глобалните емисии на CO2 са се върнали на нивата отпреди пандемията

Силният икономически растеж и големият дял на въглищата в енергийния микс на Китай се смятат за главните причини за увеличаването на неговите емисии на въглероден диоксид.

Като най-големия потребител на въглища в света, Китай обеща нови усилия по отношение на защитата на климата.

На виртуалната среща на високо равнище за климата по покана на американския президент Джо Байдън китайският президент Си Цзинпин обеща преди две седмици, че първо ще "ограничи строго" увеличението на потреблението на въглища до 2025 г. и след това "постепенно ще го намали" до 2030 г.