Националната организация за обществено здраве (EODY) е осигурила финансиране за лаборатории в Националния университет на Атина - "Каподистрия", за да помогне в намирането на тест за диагностицирането на Covid-19 и изследвания на пандемията.

Двете лаборатории са в отдел по микробиология и лаборатория по епидемиология, хигиена и медицинска статистика.

Всяка лаборатория ще получи 335 000 евро за подпомагане на диагностицирането на коронавируса, търсене на превантивни мерки срещу вторична инфекция и изследвания за разбиране на клиничния и епидемиологичен характер на вируса.

Лабораторията за инженерно-механично проектиране на катедрата по машиностроене в Солунския университет "Аристотел" ще започне да произвежда 100 дихателни клапана на всеки два дни.

Персоналът и оборудването на университета са поставени в услуга на Националната организация за обществено здраве (EODY), за да се справят с недостига, който може да бъде създаден поради пандемията на коронавирус.