Индексът на потребителските цени през ноември се понижи с 0,1% на месечна база след повишение с 0,2% през октомври. На годишна база Националния статистически институт  отчита спад за втори пореден месец.

На годишна база ноемврийската инфлация се понижи с 0,4% (спрямо ноември 2014-а) след като през предходния месец се понижи с 0,6% (най-солиден спад от януари насам), излизайки на негативна територия за втори пореден месец.

Средногодишната инфлация в нашата страна за периода декември 2014 година – ноември 2015 година се е понижила с 0,1% спрямо декември 2013-а – ноември 2014-а, докато инфлацията от началото на годината (ноември 2015-а спрямо декември 2014 година) се е свила с 0,4%, показват още днешните данни на НСИ.

През ноември цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки отчитат намаление с 0,1% на месечна база, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия остават на равнището от предходния месец. Увеличение с 0,2% отбелязват цените на облекло и обувки, а цените на жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива остават без промяна спрямо октомври.

Намаление с 1,7% на месечна база има при транспортните цени, цените в здравеопазването отбелязват увеличение с 0,2%, докато в сектора на съобщенията се отчита понижение с 0,1 процентни пункта.

Хармонизираната инфлация (индекса HICP според общите европейски стандарти) през ноември се понижи на месечна база с 0,3% и регистрира спад на годишна база с 0,9% (спрямо ноември 2014 година).

Данните за ноември са пореден сигнал, че българската икономика все още не може да се измъкне по-трайно от дефлационната спирала, в която се оказа от август 2013 година.