Месечната инфлация за август спрямо юли 2017 г. е 0.1%, съобщиха от Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината (август 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.1%, а годишната инфлация за август 2017 г. спрямо август 2016 г. е 1.4%. Годишната инфлация за август 2017 г. спрямо август 2016 г. е 0.7%, отчитат от НСИ.

Средногодишната инфлация за периода септември 2016 - август 2017 г. спрямо периода септември 2015 - август 2016 г. е 1.1%.

През август 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили. Увеличени са сметките за комунални услуги - вода, електроенергия, газ и други горива с 0,5%.

При хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец. При алкохолни напитки и тютюневи изделия има увеличение с 0.5%. За облекло и обувки - намалението е с 3.7%.

За жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец.

За здравеопазване цените остават на равнището от миналия месец. За транспорт има увеличение с 1.1%. За съобщения - цените остават на равнището от миналия месец. За развлечения и култура - намаление с 0.1%.

За образование цените остават на равнището от миналия месец. От НСИ отчитат увеличение с 0,2% разходите за ресторанти и хотели. За разнообразни стоки и услуги има увеличение с 0.8%.

През август 2017 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти:

брашно - с 0.4%, бял хляб и хляб "Добруджа" - съответно с 0.9 и 0.2%,

свинско месо - с 1.1%, месо от домашни птици - с 1.2%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 0.1 и 0.5%,

Поскъпването на каймата е с 0.7%,на прясна и охладена риба - с 1.5%, пресни млека - с 0.1%, на сиренето - с 1.3%, на кашкавала - с 0.1%.

Изварата е поскъпнала с 1.2%, яйцата - с 4.3%, млечни масла - с 3.2%, маргарин - с 3.5%, краставици - с 22.1%, пипер - с 3.9%, зрял боб - с 1.3%, леща - с 0.8%, захар - с 0.6%, минерална вода - с 0.3%, газирани напитки - с 0.5%, плодови сокове - с 0.6%, вина - с 0.3%, и други.

През август 2017 г. са се намалили цените на някои хранителни продукти сред които типов и ръжен хляб - с 0.9%, месо от едър рогат добитък - с 0.9%, кисели млека - с 0.2%

През август 2017 г. са поскъпнали и цигарите - с 0.7%, водоснабдяването - с 1.0%, канализационни услуги - с 1.5%, услуги за пречистване на водата - с 0.9%.

Поскъпнали са цените и на газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 1.4 и 1.9%, на хладилниците - с 1.2%, бойлери - с 1.8%, препарати за почистване на съдове - с 1.6%, на дизеловото гориво - с 1.8%, на автомобилния бензин А95Н и А98Н - с по 0.6%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2.5%.

Инфлацията през юли спрямо юни е 0,3%

Инфлацията през юли спрямо юни е 0,3%

Увеличение има в цените на цигарите, временното настаняване, водата и международните полети

Поскъпнали са и международни полети - с 8.6%, услуги по краткосрочно настаняване - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 2.8%, автомобилни застраховки - с 4.2%.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и обувки - съответно с 3.1 и 5.0%, въглища - с 1.4%,

На мебелите - с 0.7%, на пералните и съдомиялни машини - с 0.1%. На готварските печки - с 1.2%. Поскъпнали са и климатичните инсталации - с 2.3%, прахове за пране - 0.1%. По-скъпи са и автомобилите втора употреба - с 1.2%, метан за ЛТС - с 0.4%, цветарство - с 0.2%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в чужбина - с 1.4%, и други.

През август 2017 г. цените на лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.2 и 0.1%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за август 2017 г. спрямо юли 2017 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (август 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.9%, а годишната инфлация за август 2017 г. спрямо август 2016 г. е 0.7%.

Средногодишната инфлация за периода септември 2016 - август 2017 г. спрямо периода септември 2015 - август 2016 г. е 0.4%.

Според ХИПЦ през август 2017 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.4%;

облекло и обувки - намаление с 3.2%;

жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.3%;

жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.2%;

здравеопазване - цените остават на равнището от миналия месец;

транспорт - увеличение с 1.1%;

съобщения - намаление с 0.1%;

развлечения и култура - цените остават на равнището от миналия месец;

образование - цените остават на равнището от миналия месец;

ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%;

разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.8%.

Индексът на цените за малката кошница за август 2017 г. спрямо юли 2017 г. е 100.0%, а от началото на годината (август 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 101.4%.

През август 2017 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

хранителни продукти - намаление с 0.2%;

нехранителни стоки - увеличение с 0.2%;

услуги - увеличение с 0.2%.

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.

Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла.

ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с тегла от година t - 2.

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Динамичните редове са преизчислени при новата базисна година и са публикувани на сайта на НСИ (www.nsi.bg).

Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t - 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.