0.2% инфлация за първия месец на новата година замери Националния статистически институт. По предварителни данни индексът на потребителските цени за януари месец спрямо предходния месец - декември 2020 г- - е 100.2%.

Отрицателна е обаче годишната инфлация за януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. - минус 0.6%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2020 - януари 2021 г. спрямо периода февруари 2019 - януари 2020 г. е 1.3%.

Индексът на цените за малката кошница за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 100.3%. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, така:

  • хранителни продукти - увеличение с 0.7%;
  • нехранителни стоки - намаление с 0.1%;
  • услуги - намаление с 0.1%.

Иначе сред потребителските цени през януари 2021 г. спрямо предходния месец, се отбелязва увеличение на хранителни продукти и безалкохолни напитки с 0.4%; на алкохол и тютюневи изделия с 0.4%; при здравеопазване - с 0.1%, при транспорта - увеличение с 1.2%; съобщения - увеличение с 0.2%; развлечения и култура - увеличение с 1.3%; образование - увеличение с 0.5%; и при ресторантите и хотелите - увеличение с 0.3%.

Намаление на цените Националната статистика отчита при облеклото и обувките - с 3.7% и при разнообразните стоки и услуги с 0.3%. Нивото на цените си запазват жилищата, водата, електроенергията, газта и другите горива. Увеличение се отбелязва дори и при жилищното обзавеждане, домакинските уреди и принадлежности и под.

Снимка 518607

Източник: НСИ