"Булгаргаз" ЕАД предлага на КЕВР да утвърди цена от 44,90 лв./MWh (без цени на за достъп, пренос, акциз и ДДС) на природения газ за трето тримесечие на годината.

В сравнение с утвърдената цена за второ тримесечие, предложението е по-ниско с 0,60% (0,27 лв.лв./MWh)

Предложената по-ниска продажна цена се дължи на договорените от "Булгаргаз" ЕАД алтернативни доставки на по-ниски цени, в сравнение с тази по дългосрочния договор с основния доставчик.

"Булгаргаз" иска от КЕВР по-ниска цена на газа

"Булгаргаз" иска от КЕВР по-ниска цена на газа

Това ще се пренесе в цената към крайния потребител