1 777 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са работили през октомври 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали, отчитат от НСИ.

Броят на стаите в тях е 54.2 хил., а на леглата - 110.4 хиляди. В сравнение с октомври 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 9.3%, а броят на леглата в тях - с 22.6%.

Снимка 509080

Източник: НСИ

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2020 г., е 625.5 хил., или с 31.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 46.8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През октомври 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 58.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.0% от нощувките на чужди граждани и 30.1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.2 и 34.2%.

Снимка 509083

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2020 г. намалява с 35.1% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 295.7 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани - с 66.4%.

Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - със 17.2%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2020 г., са 239.9 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 55.8 хил. и са реализирали средно по 2.7 нощувки, като 68.3% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2020 г. е 18.7%, като намалява с 3.1 процентни пункта в сравнение с октомври 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 3 звезди - 20.5%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 20.4%, и с 1 и 2 звезди - 15.6%.

Снимка 509085

Източник: НСИ

Приходите от нощувки през октомври 2020 г. достигат 31.7 млн. лв., или с 39.0% по-малко в сравнение с октомври 2019 година. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани - с 61.2%, а от български граждани намалението е с 14.6%.