1 милион лева е инвестиционната програма на електроразпределителното дружество Е.ОН в Добрич за тази година, която дружеството е представило пред кмета Детелина Ноколова.

В тези средства не са включени инвестициите, които се предвиждат за присъединяването на нови абонати и изграждането на нови трансформаторни постове, съобщават от сайта на общинската управа.

Компанията ще инвестира 1 милион лева за подмяна на кабелни връзки и съоръжения, с което основно се цели намаляване на аварийността и изключването на електроподаването.

При срещата вчера с кмета Николова е било договорено пълно съгласуване на инвестиционната програма на Е.О.Н - Добрич с ремонтните дейности на Общината по уличните платна и тротоарите.

Постигнато е съгласие плановите инвестиции да се извършват от месец март до ноември, в периода, в който са разрешени изкопни работи. Изключения ще се правят само при възникване на аварийни ситуации.