15 акта и 44 предписания са издали инспекторите към Българска агенция по безопасност на храните по време на извънредни проверки на 24-ти май и по време на абитуриентските балове.

Проверявани са места, на които се провеждали тържества – заведения за обществено хранене, хотели и хотелски комплекси, обекти, предлагащи услугата „all inclusive“.

Общо са направени 548 инспекции.

Най–често инспекторите се сблъскват с храни с изтекъл срок на годност и без документи за произход или неправилно етикетиране. Нарушения има с несъответствия по сградов фонд и оборудване и некоректни и нередовно водени записи по системите за управление на безопасността на храните.

В резултат на проверките са възбранени и насочени за унищожаване над 63 килограма месни разфасовки, без маркировка и 6 килограма пилешко филе.

През последната седмица са инспектирани и 2243 обекта от търговска мрежа и обществено хранене. В резултат на установените нарушения са съставени 74 акта и 189 предписания.
Три обекта са с временно преустановена дейност, заради несъответствия по сградов фонд и оборудване.