Индексът на промишленото производство намалява с 19.3% в сравнение със септември 2008 година.

Това сочат предварителните данни на националната статистика през септември 2009 г., съобщи money.bg

От данните стана още ясно, че в добивната промишленост е отчетен спад с 25.6%, в преработващата промишленост - с 21.9%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.1%.

В сравнение с август 2009 г. е отчетено увеличение с 2.7%, като в преработващата промишленост увеличението е с 3.7%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%.

В добивната промишленост е регистрирано намаление с 3.9%.

По-голямо е производството на химични продукти - с 30.1%, производството на текстил и изделия от текстил, облекло - с 29.9%, производството на тютюневи изделия - с 15.1%.