С 0.7% нараства Общият индекс на цените на производител през август 2017 г. спрямо предходния месец, информират от Националния статистически институт (НСИ).

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.1%, в преработващата промишленост - с 0.7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.5%.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост има при производството на основни метали - с 1.1%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.8%. Намаление е регистрирано при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.5%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 0.9%.

Снимка 315098

Общият индекс на цените на производител през август 2017 г. нараства с 5.8% в сравнение със същия месец на 2016 година. Поскъпване е отчетено в добивната промишленост - с 11.7%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.5%, и в преработващата промишленост - с 3.9%.

По-съществено поскъпване в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 11.4%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.1%, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4.9%.

Намаление е регистрирано при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 1.7%, при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.5%, и при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 1.4%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2017 г. е с 0.4% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е отчетено в добивната промишленост - с 3.2%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение, отчитат от НСИ.

В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 2.5%, и при производството на облекло - с 0.8%, а намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 0.7%, и при производството на химични продукти - с 0.6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2017 г. нараства с 5.9% в сравнение със същия месец на 2016 година. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%, в добивната промишленост - с 9.0%, и в преработващата промишленост - с 3.1%.

По-високи цени в преработващата промишленост спрямо август 2016 г. са отчетени при: производството на основни метали - с 11.9%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 5.0%, и производството на електрически съоръжения - с 4.8%.

Намаление на цените се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 0.2%, при производството на изделия от други неметални минерални суровини и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - по 0.1%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през август 2017 г. се увеличава с 1.2% в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост е отчетено нарастване на цените с 0.9%. По-съществено увеличение спрямо предходния месец се наблюдава при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 1.1%, и при производството на основни метали - с 0.8%.

Намаление е отчетено при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.3%, и при производството на превозни средства, без автомобили - с 1.2%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през август 2017 г. нараства с 5.5% в сравнение със същия месец на 2016 година.

В преработващата промишленост увеличението на цените е с 4.9%. По-високи цени са отчетени при производството на основни метали - с 11.3%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 10.9%.

Намаление на цените се наблюдава при производството на химични продукти - с 2.6%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.5%.