2 234 стопани искат да се включат в пчеларската програма за 2017 година, съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Приключи приемът на заявления за финансовата 2017 година по мерки А, Б, В, Г и Д от Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г., уточниха от МЗХ.

373 заявления са подадени за дейността "Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед" от мярка А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари".

Бюджетът за този прием е 359 139 лв., а стопаните, които отглеждат от 20 до 100 пчелни семейства, могат да получат финансова помощ за закупуването на центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване.

По мярка В "Рационализиране на подвижното пчеларство", по която ще се подпомага подвижното пчеларство, са подадени 11 заявления за подпомагане. Мярката предвижда 89 785 лева за закупуването на пчеларски ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар. По двете мерки размерът на финансовата помощ е определен в програмата на 50% и не повече от 2 500 лв. за цялата дейност.

За финансиране по мярка Б "Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата", която е с бюджет в размер на 1 795 694 лв., кандидатстваха 1 679 пчелари. В периода за прием подпомагане по мярка Г "Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти" заявиха 394 земеделски стопани.

Разполагаемият ресурс по мярката е 44 892 лева. По мярка Д "Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз", която е с бюджет от 2 289 510 лв., са подадени 1 699 заявления за подпомагане.

Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14.28 млн. лева, от които 50 на сто са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2017 година ресурс е 4 579 020 лева.