Близо 3,5 милиарда лева са приходите в бюджета за първите три месеца на
годината.

Това е с около 15% повече спрямо същия период на 2006-та.

Това са част от изводите в доклада на финансовия министър за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2007-ма година, който ще бъде разгледан от правителството, информира money.bg.

В доклада се посочва още, че с присъединяването към ЕС бюджетната политика е насочена към повишаване на конкурентноспособността на икономиката, постигане на устойчив икономически растеж, осигуряване на заетост, по-високи доходи и социална интеграция.

Бюджет 2007 е първият бюджет на България като пълноправна страна-член на Европейския съюз. Присъединяването ни към Общността и достъпът до фондовете ще предоставят безпрецедентна възможност пред българската икономика - ресурсите ще се използват за ускоряване процеса на конвергенция, продължаване на реформите и нарастване на инвестициите за модернизация на българската икономика, припомни Орешарски преди седмица.

В консолидираната фискална програма за 2007 г. е извършено обвързване на европейските фондове в общата бюджетна рамка при спазване на ограничението за големината на публичния сектор, запазване на макроикономическата стабилност и реализиране на приоритетите на правителството.

Тее са - максимално усвояване на средствата от европейските фондове, повишена социална насоченост и изграждане на модерно общество, основано на съвременните информационни технологии, иновации и повишаване качеството на човешкия капитал.