Щети върху 32 000 декара земеделски земи са нанесли дъждовете и градушките до този момент. Те вече са обследвани чрез областните служби по земеделие.

Оценката на Министерство на земеделието и храните е, че този обхват няма да се отрази съществено на общия баланс на произведената продукция.
Дъждовете и градушките са действително повече от по-миналата година, която беше рекордна.

Министър Десислава Танева обясни, цитирана от БНР, че обемът на използваните противоградови ракети вече е близо три пъти повече над средните равнища. 

В момента върви обществено обсъждане на модела за противоградова защита. Предвижда се да се пращат такси, срещу което държавно предприятие ще осъществява противоградова защита над територията на цялата страна и всички поземлени имоти, като южна България ще е с ракетни площадки, а Северна България - по самолетен способ.