3509 са одобрените проекти по програма САПАРД като общата им инвестиционна стойност е 2,8 млрд. лв.

Одобрената субсидия по тях е над 1,4 млрд. лв., съобщи БНР.

За този резултат от стартирането на програмата през 2001 г. до сега бяха информирани участниците в 15-тото редовно заседание на Комитета по наблюдение на програма САПАРД, които се провеждат два пъти годишно.

Огромна е свършената работа от агенция САПАРД и на Министерството на земеделието през последните месеци както по отношение на извършените проверки във връзка с прилагането на програмата, така и по отношение на укрепването на административния капацитет, подчерта вицепремиерът Меглена Плугчиева.

Днес се очакват резултатите от одитния доклад на "Ърнст енд Янг", информира националният ръководител на програма САПАРД зам.-министърът на финансите Димитър Ивановски.

Той също отбеляза положителните резултати от последите месеци на съвместните работи между институциите, ангажирани с прилагането на програмата.