До 1 август ще се приемат документите по Схемата за компенсации за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2013 г. Това съобщиха от ДФ „Земеделие" и уточниха, че заявленията се подават в областните дирекции на разплащателната агенция по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица.

Помощите ще се изплащат в срок до 15 септември 2014 г.

Общият бюджет по схемата е 4, 4 млн. лева, а помощта за отделните производители ще покрива до 80% от разходите за отглеждане на дадената култура, съобщават от Фонда.

В случай, че заявените средства надхвърлят одобрения бюджет по схемата, ще се прилага коефициент на редукция за преизчисляване помощта на всеки заявител.

По схемата могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Помощта ще получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие.

Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция, обобщават от ДФЗ.