420 лв става размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2016 г.

Според одобреното от правителството решение с увеличението ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства.

С промяната в размера на минималната заплата се очаква да се намали обхватът „работещи бедни“ и да се генерират по-оживени стопански процеси по линия на вътрешното потребление

Минималната часова работна заплата става 2,50 лв. при продължителност на работния ден от 8 часа при 5-дневна работна седмица.