При 48 % от работодателите, служителите работят стандартно на работното място след обявяване на извънредното положение в страната. Те поддържат високи хигиенни и санитарни мерки.

При 38% от фирмите работниците работят от дома си. 12% от компаниите посочват, че са преустановили дейност по различни причини - заради обявеното извънредно положение или липсата на поръчки. При около 23% от работодателите служителите или част от тях са в платен отпуск, а при 18% от фирмите - в неплатен. 

Снимка 472855

Източник: БТПП

Това показва онлайн проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), проведено между 18 и 23 март 2020 г. по повод нужните мерки за ограничаване негативното влияние на пандемията от COVID-19 върху българския бизнес.

В него участват над 300 компании и браншови организации.

В началото на годината бизнесът имаше позитивни виждания за развитието на климата в страната, дори беше по-обнадежден спрямо постигнатите резултати от 2019 г. Сега ситуацията е променена. 

Снимка 472857

Източник: БТПП

Бизнесът се адаптира, но не навсякъде е възможно да се прилагат гъвкави форми на заетост. Действително има редица компании, които съвместяват всички посочени възможности, служителите им работят на ротационен принцип (на екипи), предвид намаляването на поръчки, невъзможността за доставка на суровини и блокиране на транспорта. Работата с клиенти е ограничена до минимум, а определни компании, загрижени за здравето на най-възрастните служители, са ги пуснали в отпуск.

Според представителите на 96% от компаниите най-значима мярка за бизнеса сега е гарантираното придвижване на стоки и суровини по трансевропейските коридори с цел да не се възпрепятства износа и вноса на стоки. Това е изключително важен елемент, за да може икономиката на страната да функционира нормално.

Не на последно място, предвид затрудненията, свързани с автомобилния транспорт, се забелязва една неизползвана възможност - и фирмите и още повече държавата трябва да се фокусират върху по-пълноценно използване на ЖП транспорта, който е под нейн контрол.

На второ място над 90% от фирмите посочват, че държавата трябва да съкрати сроковете за разплащане с бизнеса, да се извърши незабавно разплащане на просрочени задължения, както и да се открие телефонна линия за сигнали от страна на бизнеса.

Подкрепата в размер на 60% от възнагражденията на служителите в рамките на 3 месеца в доказано засегнати от вируса фирми е също един от важните елементи, за да могат фирмите да съумеят да запазят служителите си в неясните времена.

Според компънни, които членуват в БТПП, след направена оценка, процентът може да бъде по-голям /аналогично на Великобритания, при която е 80%/ и да има по-голяма яснота как ще могат да се възползват.

Бизнесът посочва, също, че трябва да се удължат сроковете за плащане и деклариране на данъци и осигуровки - по тази мярка вече има развитие - удължиха се сроковете за годишното счетоводно приключване на фирмите, както и за подаване на годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане се изместват за края на юни 2020 година.

Около 92% от компаниите подкрепят и като мярка ускорена оценка и облекчени критерии при кандидатстване за финансиране от европейските фондове. Бизнесът продължава да настоява за връщане на изплащането на първите три дни от болничните към ДОО.

В анкетата се показват и най-различни пречки, пред които са поставени малките и средни предприятия - заплащането на наемите на помещенията, които използват и в случай, че те нямат приходи или са преустановили дейност през периода на извънредно положение, заплащането на такса битови отпадъци от неработещи ресторанти, хотели.

От БТПП са изпратили сигнал до премиера с предложение да отпадне част от такса битови отпадъци за периода, в който съответните фирми не функционират.

Компаниите в най-голяма степен ще се опитат да запазят служителите си чрез оптимизиране на разходите си, чрез изпозването на възможността за 60% подкрепа в изплащане на заплатите на служителите. Някои от тях ще се ориентират по-динамично към онлайн търговията, за да използват ситуацията, а други ще поемат загубите, които ще претърпят, за да могат да не съкращават персонала.

Има и компании, които посочват, че ако ситуацията с COVID-19 не се подобри, ще се стигне до съкращения.

Откриването на телефонна линия не е достатъчна мярка, а трябва да се създаде и електронен адрес, на който компаниите да могат да изпращат въпроси и кратки срокове да получават отговор, показва проучването.

Преувеличени са очакванията, че за едни фирми кризата е предизвикателство, а за други е предимство. Под 1% от компаниите очакват положителен ефект.

Предприемачите са започнали да оптимизират разходите си, а това е инвестиция в бъдеще. Доста от тях са разбрали, че могат да се справят с по-малко работници и служители и това също е инвестиция в бъдещето.

Натискът върху държавната администрация е сериозен, признават от БТПП и смятат, че сега може да се фокусират администрациите върху безхаберието на служителите.