Българската промишленост през март 2008 г. отбелязва ръст от 5.1% спрямо предходния месец февруари.

Това става ясно от публикуваните днес данни от Националния статистически институт (НСИ), цитирана от money.bg.

Едновременно с това обаче спрямо месец март на предходната 2007 година се наблюдава понижение с 2%.

Най-силно е намаляло производството на тютюневи изделия - с 35.5%, производството на облекло, вкл. кожено - с 23.4%, производството на химични продукти - с 12.5%.

Според данните на НСИ, приходите от продажби в промишлеността са се увеличили с 8.2% на месечна база.

През март 2008 г. приходите от продажби нарастват спрямо март 2007 г. с 2.2%, което съчетано с 2% спад на обемите на производството е поредното потвърждение за силните инфлационни процеси в страната.

За годината до март, приходите от продажби на енергийни продукти са нараснали с 2.8%. Значително, с 9.1%, е нарастването на продажбите на инвестиционни продукти.

Спрямо 2000 г. най-значително е намалението в добива на въглища и торф (12.9% спад), в производството на тютюневи изделия (48.5%), на канцеларска и електронноизчислителна техника (46.1%).

Производството на дървен материал, без мебели, са е увеличило над 2.6 пъти спрямо 2000 г. Производството на мебели е скочило с 360% от началото на хилядолетието досега, но за последната година се наблюдава спад от почти 5%.

Производството и разпределението на електроенергия, газ и вода през март 2008 г. бележи 1.3% спад на годишна база, но 41.1% ръст спрямо 2000 г. Събирането и пречистването на вода се е повишило с 10% спрямо март 2007 г., но е спаднало с почти 22% спрямо 2000 г.

Производството и разпределението на еленергия, газообразни горива и топлинна енергия бележи 2.1% спад на годишна база. За годините от 2000 г. досега този сектор бележи ръст от почти 50%.

Хранително вкусовата промишленост на България до месец март 2008 г. е нараснала с 0.4% спрямо март 2007 г., спрямо 2000 г. увеличението е с 72%.

Индексът на производството в България се определя в голяма степен от индекса на преработващата промишленост, който през март 2008 г. спрямо февруари 2008 г. нараства с 6.4%.

Значимо е увеличението при: производството на химични продукти - с 14.4%, производството на изделия от каучук и пластмаси и производството на продукти от други неметални минерални суровини - с 12%, производството и леенето на метали - с 10.3%, сочат данните от статистиката.

Тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози, поясняват от НСИ. Получените резултати са от представително наблюдение, обхващащо 97% от промишлените предприятия на страната.