Националният осигурителен институт (НОИ) изпрати 81 052 персонални уведомителни писма до всички осигурени лица, които през 2019 година навършват изискуемата от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възраст за пенсиониране. Изключение правят лицата, на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на ранно пенсиониране.

В писмата освен информация за осигурителните им права, са посочени и документите, които всеки бъдещ пенсионер следва да представи заедно със заявлението за отпускане на пенсия.

Изплащат актуализираните пенсии

Изплащат актуализираните пенсии

Справка за индексациите може да се получи на страницата на НОИ

Тази кампания на НОИ се провежда за втора година поред. През 2017 г. лични писма получиха 82 782 души. С изпращането на писма НОИ цели да уведоми навреме бъдещите пенсионери да се погрижат за набавянето и оформянето на всички необходими документи във връзка с излизането им в пенсия. Това не само осигурява спокойствие на лицата при подготовката на пенсионирането, но и оптимизира самото пенсионно производство, обясняват от осигурителния институт.

През 2019 година изискуемата за жените възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е 61 години и 4 месеца, а за мъжете - 64 години и 2 месеца.
Правото на пенсия се придобива при наличие на 35 години и 8 месеца осигурителен стаж за жените и 38 години и 8 месеца осигурителен стаж за мъжете.
Необходимо е обаче и двете изисквания да са изпълнени едновременно.

КФН отчете: Българите не местят парите си за пенсия в държавата

КФН отчете: Българите не местят парите си за пенсия в държавата

12.7 млрд. лв. са активите на фондовете за допълнително осигуряване

НОИ препоръчва на осигурените лица да се снабдят с персонален идентификационен код (ПИК), който се издава от института. ПИК предоставя лесен и удобен начин за ползване на редица електронни и административни услуги през интернет страницата на НОИ, както и позволява на потребителите да проследят осигурителната си история в Регистъра на осигурените лица.