Представители на ДАНС са влезли в клиентските центрове на елразпределителното дружество EVN.

Става въпрос за четири града - Бургас, Стара Загора, Кърджали, Ямбол, съобщиха от дружеството.

От пресцентъра на ДАНС първоначално отказаха каквато и да е било информация по случая, изтъквайки, че „Ако има информация, която трябва да стигне до медиите, тя ще бъде разпространена по официалния път".

Впоследствие бе разпространено, че в изпълнение на законовите си функции Държавна агенция „Национална сигурност" е провела срещи с представители на елроразпределителните компании на територията на цялата страна.
От тях е изискана информация съгласно чл. 129, ал. 3 от Закона за ДАНС.
(Органите на агенцията могат да изискват от държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите  информация, необходима за изпълнение на възложените им със закон правомощия)

Междувременно от компанията потвърдиха, че агенти на ДАНС са посетили някои Клиентски Енергоцентрове (КЕЦ) на ЕВН България в Стара Загора, Ямбол, Кърджали, Бургас и др.

Разпореждането е било да се съберат и предоставят доказателства за изпълнението на инвестиционната програма на EVN Bulgaria.

Подчертава се, че при посещенията не е имало изземване на документи, извършване на обиски или затваряне на офиси.

Отбелязвайки случаите, в които според е необходима намеса на ДАНС, от ЕВН подчертават, че много по-лесно и законосъобразно щеше да бъде тези документи да бъдат изискани от ръководството на компанията и разбира се те щяха да бъдат предоставени.

От дружеството декларират, че годишната печалба всяка година досега е реинвестирана изцяло - в подобрения на мрежата и съоръженията, в усъвършенстване на клиентското обслужване.

Благодарение на подобрения в организацията и направените инвестиции, направени след приватизацията, технологичните загуби в дружеството са намалени от 17% на около 12%.

Посочва се, че като български фирми, дружествата от групата ЕVN, са внесли в държавния бюджет на България над 193 млн. лева данъци и такси.

През последните 5 години от приватизацията през 2005 г. до края на 2009 г. EVN Bulgaria влага непрекъснато средста за инвестиции и ремонти на цялата територия, обслужвана от дружеството в Югоизточна България.

Досега размерът на общо вложените средства надвишават одобрените от ДКЕВР средно средства за инвестиции.

През 2010 г. са планирани инвестиции и ремонти в размер на 180 млн. лева. Осигуряват се над 6 000 работни места - 3 000 в рамките на дружествата от групата на EVN Bulgaria и 3 000 при фирми-подизпълнители.

EVN Bulgaria следи дебата в българското общество и медии през последната седмица относно нашата дейност и недоумява това ли е отношението към компания, която е инвестирала в България над 1,2 милиарда лева заедно с разходите за приватизация от началото на своето присъствие в страната, спазвайки всички закони, норми и регулаторни правила, установени в България, се посочва още в изявлението на елразпределителя.

 EVN България Електроснабдяване" АД извършва своята дейност за снабдяване с електрическа енергия в Югоизточна България - областите Пловдив, Хасково, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол.

Според информация от сайта на компанията клиентите й са над 1,6 милиона клиенти. 33% от „EVN България Електроснабдяване" АД са собственост на българската държава, а 67% са притежание на австрийско енергийно и инфраструктурно предприятие EVN.