При проверките на течните горива от началото на годината са констатирани и съставени актове в размер на 1 млн. и 77 хиляди лева, а тези, които трябва да бъдат изведени от експлоатация на продажба са над 1 млн. литра бензин и дизелово гориво.

Тези данни представи заместник-председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Кирил Войнов на пресконференция, посветена на националната кампанийна проверка "Безопасна Коледа" 2018.

Проверени са бензиностанциите на Ямболска, Сливенска, Плевенска, Ловешка, Търновско, Габровска, Бургаска и Варненска области. В процеса на проверката са използвани две мобилни лаборатории, които са установявали течните горива.

От 1 октомври до 15 ноември са извършени и извънпланови проверки на 204 бензино и газ станции. Проверени са общо 1360 средства за измерване. Установено е, че 86 от средствата за измерване не съответстват на изискванията, като нарушенията са свързани с изтекъл срок на валидност на задължителна последваща проверка. Съставени са 50 протока за задължителни предписания, както и актове за съставяне на административни нарушения.

Сигнали са подавани най-вече затова, че в дадено средство за измерване не измерва правилно и според жалбоподателите се налива по-малко.

Относно контрола и качество на течните горива от началото на месец октомври са направени масирани проверки на територията на над 12 общини, проверени са над 170 обекта и са взети проби от течни горива над 270. Резултатите от направени запитвания са констатирани, че в 12 от пробите има отклонения от изискванията за качеството. Основните отклонения са в дизеловото гориво и бензиновото гориво.

От началото на месец октомври от пазара са изтеглени 31 000 литра гориво, 18 000 бензиново гориво и 13 000 литра дизелово гориво.

Войнов обясни, че се предвижда и сътрудничество с МВР за целогодишни проверки на апаратите на таксиметровите шофьори, както и на тахографските устройства.

От 1 октомври до настоящия момент са направени проверки в зимните курорти Пампорово, Банско и Боровец. В Банско и Добринище са извършени проверки на 29 общо обществени обслужващи сгради, 11 въжени линии, 3 броя ски влека, 58 асансьора, 58 газови съоръжения и 6 броя съдове работещи под налягане.

Сред констатираните нередности в Банско и Добринище са 3 броя асансьора с неработещи алармено устройство, 1 асансьор в експлоатация без годишен технически преглед, както и 11 газови съоръжения без регистрация за технически надзор.

Осем съоръжения са спрени от експлоатация, издадени са 14 писмени предложния, 10 броя актове за установяване на административни нарушения, при което ще бъдат съставени наказателни постановления.

В Боровец са проверени 34 общо обслужващи сгради, 1 брой въжени линии, 81 броя проверки на асансьори, 27 броя газови съоръжения и 33 броя съдове работещи под налягане. Констатираните нарушения са 3 неработещи асансьора с алармено устройство и 5 броя асансьори с периодичен технически преглед.

Вследствие на проверките девет броя с повишена опасност са спрени от експлоатация, издадени са 4 броя писмени предписания. На територия на Смолянска област са проверени общо 26 общо обслужващи сгради, 8 броя въжени линии. Извършени са внезапни проверки на 48 броя асансьори, 2 броя повдигателни съоръжения, 40 броя газови съоръжения и 71 броя съдове, работещи под налягане.

Установено е, че два броя газови уреди не са регистрирани пред контролните органи. Пет броя съоръжения са спрени от експлоатация, издадени са 13 броя задължителни писмени предписания за установени нарушения.

Целта на проверките в зимните курорти е да се провери готовността на обектите на зимния туризъм, с които да се създадат едни безопасни условия както на гостите от страната, така и на хората, които идват от чужбина.

Кирил Войнов припомни, че по време на "Безопасна Коледа" 2017 инспекторите на агенцията са извършили проверки на над 900 различни продукти, като за 203 от тях е установено, че не отговарят на изискванията.

ДАМТН е съставила 102 акта за установяване на административни нарушения на обща стойност 47 000 лв.

Сред най-честите нарушения, които инспекторите на агенцията са констатирали, са били липсата на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти, липсата на инструкции на български език, липсата на декларация за съответствие, за продуктите, при които тя задължително трябва да ги придружава и други.

ДАМТН провежда национална политика в областта на надзор на пуснати на пазара строителни продукти, продукти, свързани с енергопотреблението, електрическо и електронно оборудване, технически надзор на съоръженията с повишена опасност, контрол на качеството на течните горива, метрологичен надзор и надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.